Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

Bp Andrzej Czaja, który przyjechał do naszej parafii z wizytą pasterską, na jej rozpoczęcie odprawił Mszę św. W kazaniu przypominał, jak ważne jest to, by żyć zgodnie z wolą Bożą. Zachęcał, by w modlitwie pytać, czego Bóg pragnie.

– Bóg pragnie, by w tym pięknym domu Bożym było jak najwięcej Jego dzieci. By tu się gromadzili, tu korzystali z sakramentów świętych. Pragnie, byśmy o Nim nie zapominali w codzienności, byśmy bardziej żyli świadomością, że On jest z nami, byśmy choć trochę próbowali żyć jak On – w zgodzie, pokoju i jedności – mówił bp Andrzej Czaja, podkreślając, że choć możemy się tylko domyślać, czego Bóg pragnie, ale wymienione domysły są dość pewne, bo opierają się w Słowie Bożym.

– Św. Paweł napisał, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy – przypominał biskup opolski, a wskazując na ikonę Przemienienia Pańskiego, przypomniał słowa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. – To wielkie pragnienie Boga, byśmy słuchali Tego, którego nam dał – podkreślał, a nawiązując do przeprowadzonej wizytacji kanonicznej, zauważył, że część Kościoła parafialnego się zagubiła, o czym świadczy choćby to, że grubo ponad 70 proc. osób nie przychodzi nawet w Dzień Pański na Eucharystię. – Mam świadomość, że mówię to do tych, którzy przychodzą. Staracie się odpowiadać na Bożą wolę. Trwajcie w takiej postawie, nie dajcie się uwieść, bo jesteście na dobrej drodze – zapewniał bp Czaja.

Biskup opolski prosił też, by stale dbając o umocnienie swojej wiary, jednocześnie dbać o przekaz wiary młodemu pokoleniu w rodzinach. – Jeśli pragniemy szczęścia naszych dzieci, to trzeba przekazać im wiarę żywą i mężną. Musimy w naszych domach więcej o Bogu mówić, być Jego mężnymi świadkami – prosił biskup. – Część Kościoła opolskiego, także w tej parafii, to Kościół zagubiony, ale druga część, ci, którzy przychodzą, czy aby nie są Kościołem zasiedziałym? – pytał, zachęcając do tego, by kołatać do drzwi sióstr i braci, którzy oddalili się od Kościoła.