Zadzwoń do nas: 77 455 55 46    E-mail: parafia@ppp.opole.pl

Zwiedzanie pn. "Katedra opolska - badania archeologiczne odkrywają tradycje pokoleń" będzie możliwe od 10.00 do 20.00. Ze względu na prowadzone badania archeologiczne oraz bezpieczeństwo osób w niej przebywających, wejścia do kościoła odbywać się będą w małych grupach pod przewodnictwem archeologów.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Katedra Opolska) jest najważniejszą świątynią w Opolu. Badania archeologiczne trwają tu od ubiegłego roku i pozwoliły odsłonić cenne relikty architektury z początku wieku XIII. Świątynię założono na planie zbliżonym do krzyża łacińskiego. Zachowane detale architektoniczne i nawarstwienia kulturowe archeologiczne pokazują świetność i rozmach kulturowy dawnych wieków. Odkryte pod posadzką obecnej katedry relikty stanowią dolne partie murów kościoła, którego istnienie poświadcza dokument z 1223 roku w którym wymieniany jest pleban Reginald. Świątynia składała się z prezbiterium z aneksem po stronie północnej, transeptu, trójnawowego korpusu oraz masywu wieżowego tzw. westwerku. Odkrycia, których dokonano w Katedrze Opolskiej mają ogromną wartość dla historii miasta i województwa oraz pokazują piękno zachowanego dziedzictwa kulturowego naszych przodków.