Z kleryckiego albumu - przyjęcie sutanny i akolitat